ای خدااااااااااااااا

هفتم چقدر سختهههههههه

جیییییییییییییغغغغغغغغ

وجدان:خفه بابا کر شدم!

من:ببخشید.آخه هم ناراحتم هم عصبانی.پوففففففففف هنوز اول ساله شیش صدتا امتحان می گیرن!

وجدان:حالا باید سر این طفلیا خالی کنی؟

من:خب نه....گفتم که ببخشید.بابا آخه خیلی ظلمه!هرروووووووز امتحان داریم!

وجدان:خب سخته دیگه!تو که خیر سرت بچه زرنگ کلاسی!

تق تق تق

وجدان:چیکار میکنی؟؟

من:میزنم به تخته یه وخ چشم نخورم

وجدان:خل =|

من:خودتی

وجدان:تو نمیخواستی پست بزاری؟!

من:وااااای حواسم نبود!!!اه همش تقصیر توعه!

وجدان:عه به من چه؟!

من:وجی بی مصرف!

وجدان:مرگ و وجی!برو پستتو بزار!

من:آخ آخ حواس نمی زاری واسه آدم که!من رفتم

وجدان:پروویی هم حدی داره!