الیزابت ریکاردو:

مهربون-با دقت-خوش ذوق-شیطون-اهل هیجان-گاهی اوقات بد اخلاق


جیسون کلونی:

جدی-خود کفا-اهل هیجان-با دقت-بیشتر اوقات بداخلاق


مایکل ریکاردو:

بامزه-شر و شیطون-مودب-درسخون


آنجلا فرانچسکو:

بانمک-خوش اخلاق-مهربون-درسخون

 تمام ^^

قسمت اول الان میاد