سلام

الان میخوایم با اهالی بریم بیرون

شام میریم ساصد

جییییییییغ خعلی خوشحالم

خیلی وقت بود ساصد نرفته بودیم دلتنگ بودم

ببخشید که داستانو نزاشتم

دیروز که عاشورا بود

امروزم نتونستم پای کامپیوتر بشینم

ولی ایشاالله فردا میزارم

راستی توی منو 

یه قسمت درست شده به نام "دورهمی"

اونجا میتونید باهم حرف بزنید

یجور چترومه

دوستون دارم

بای