صبح بلند شدم دیدم هفت تا نظر دارم

هیچی دیگه!جواب دادم و تایید کردم

ادامه ی ماجرا:

:/

://

:///

اصن سیستمم به هم ریخت :/

هر دوازده تا رو باهم باز کردم :///

خدا سر هیچ بنده ای نیاره!آمیـــــن!


پ.ن1:واسه بزرگ شدن عکس کلیک راست رو روش بزنین بعد توی یه تَب جدید بازش کنین

پ.ن2:این پست بعد از خوندن و نظر دادن به هر دوازده تا وب گذاشته شده :/