مسکینی را دیدم با کفش پاره،شکر میکرد خدا را

گفتم که کفش پاره که شکر کردن ندارد!

گفت:یکی شکر میکرد دیدم که پا ندارد...

پ.ن:

یه آهنگ،متن،کلیپ

یه چیز گریه دار و غمگین ایرانی یا خارجی پیشنهاد بدین

چیزی نشده

فقط دلم یه دل سیر گریه میخواد :)