میم

...تمام زندگیم را...
...فدای “میمی”میکنم که آخر نامم میگذاری...

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۳ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  :)

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۴ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  حال خوبیه...

 • ۱ پسندیدم
 • نظرات [ ۲ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  سادگی...

  ...لذت دنیا...

  ...داشتن کسی ست...

  ...که دوست داشتن را بلد است...

  به همین سادگی...!

 • ۱ پسندیدم
 • نظرات [ ۲ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  میخوام یکم عاشقانه آپ کنم :)

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۴ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  ؟؟

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۸ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵

  هههههههههههههههههههههه

 • ۰ پسندیدم
 • نظرات [ ۱ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵

  قیامت...

 • ۰ پسندیدم
 • نظرات [ ۱ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵

  هوم =|

 • ۰ پسندیدم
 • نظرات [ ۱ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵

  والا بقرآن

 • ۰ پسندیدم
 • نظرات [ ۱ ]
  • 💖 miss fatemeh 💖
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵
  مثل ساحل آرام باش...
  خواهی دید که دیگران...
  مثل دریا بی قرارت می شوند...