بی مرز...

...آغوشت را تنگ تر کن...

 

...حسادت میکنم به هوایی که میان من وتوست...

 

...آغوشت را تنگتر کن...

 

...بی مرز میخواهمت...

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۳ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  میم

  ...تمام زندگیم را...
  ...فدای “میمی”میکنم که آخر نامم میگذاری...

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۳ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  :)

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۴ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  حال خوبیه...

 • ۱ پسندیدم
 • نظرات [ ۲ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  سادگی...

  ...لذت دنیا...

  ...داشتن کسی ست...

  ...که دوست داشتن را بلد است...

  به همین سادگی...!

 • ۱ پسندیدم
 • نظرات [ ۲ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  میخوام یکم عاشقانه آپ کنم :)

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۴ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • چهارشنبه ۵ آبان ۹۵

  ؟؟

 • ۲ پسندیدم
 • نظرات [ ۸ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵

  هههههههههههههههههههههه

 • ۰ پسندیدم
 • نظرات [ ۱ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵

  قیامت...

 • ۰ پسندیدم
 • نظرات [ ۱ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵

  هوم =|

 • ۰ پسندیدم
 • نظرات [ ۱ ]
  • ஜ miss fatemeh ஜ
  • سه شنبه ۴ آبان ۹۵
  هروقت تونستی...
  توی بدترین شرایط...
  وقتی داری از درون نابود میشی...
  لبخـــ:)ـــند بزنی...
  اونوقت ثابت میشه متولد اسفندی...!